Kirken er lukket for offentlige gudstjenester

Det betyder, at alle gudstjenester og andre arrangementer i menigheden er aflyst på grund af risikoen for corona-smitte.

Undtaget herfra er begravelses- og dåbshandlinger (dog med et minimum af deltagere). Skriftemål kan ligeledes aftales med sognepræsten.

Vi kan i sagens natur ikke sige noget om, hvor længe denne triste undtagelsestilstand skal vare.