Kirken åbner (langsomt) igen

Vi kan med stor glæde meddele, at vi med visse begrænsninger er i stand til at åbne kirken igen. Her får du en kort oversigt over, hvordan situationen ser ud netop nu:

Husk at bruge håndsprit (er fremlagt ved indgangen), inden du går ind i kirken, og når du forlader den.

Fra og med søndag den 31. maj læses der messe hver søndag kl. 10.00 og kl. 11.30. At der er to messer, skyldes, at vi på grund af den fortsatte risiko for smitte kun kan tage imod 40 personer ved hver messe.

Konkret betyder det, at der kun må sidde 2 personer på hver bænk med 1 meters afstand. Undtaget fra denne regel er familier, som har lov til at sidde samlet på én bænk.

Under messen bliver der ikke lejlighed til at synge salmer – det ville medføre, at vi kun kunne blive halvt så mange.

Præsten går rundt ved bænkene og uddeler kommunionen i hånden. Bemærk også, at fredshilsenen skal ske uden berøring.

Ved udgangen står der en kurv til kollekten.

Toiletterne i skolen er lukket. Du kan benytte toilettet i præsteboligen: op ad trappen og ind til højre. Følg skiltet.

Kirkekaffen den første søndag i måneden må  vi foreløbig undvære.

Som det er nu, kan det ikke udelukkes, at vi må afvise nogle, som der ikke bliver plads til. Men vi glæder os naturligvis over, at vi trods alt er nået så langt, og håber, at der snart kommer yderligere lettelser. Følg med på denne side!

Mvh  Menighedsrådet