Sidste nyt om corona

De seneste restriktioner fra 17. december:

Da vi i Vor Frue Kirke har under 100 pladser, skal der ikke vises coronapas.

Vi må være 80 siddende personer. Der skal være 2 kvadratmeter pr. person, og kirken er ca.  160 kvadratmeter.

Vi skal bære mundbind, når vi går ind og ud, men ikke når vi har taget plads i kirken.

Vi skal stadig holde afstand og  bruge håndsprit.

Kurven til kollekten står fortsat ved kirkedøren.

Indbydelse til religionsundervisning i Vor Frue Kirke, Næstved

Har du planer om at modtage firmelsens sakramente (konfirmation) i 2023? Så skal du – og helst én af dine forældre – komme til orienteringsmødet søndag den 9. januar 2022, hvor du kan melde dig til og få nogle praktiske oplysninger om undervisningen, som starter søndag d. 16. januar i præstegården.

NB!!! : DET OVENNÆVNTE ORIENTERINGSMØDE VIL BLIVE GENNEMFØRT SØNDAG DEN 16.  JANUAR EFTER HØJMESSEN KL. 10 –

PÅ GLÆDELIGT GENSYN, TORBEN RIIS  

Undervisningen strækker sig over 3 semestre inden firmelsen, som finder sted i foråret 2023 i april eller maj måned – afhængigt af, hvornår biskoppen kan komme. En forudsætning for at deltage i under­visningen er, at du har modtaget 1. kommunion.

Lidt om undervisningen: Der er undervisning hver søndag efter højmessen kl. 10 – 10.45, således at undervisningen afsluttes kl. 11.45 – med undtagelse af enkelte søndage op til ferier og højtider. Du får udleveret en samlet undervisningsplan den 16. januar, hvor du også skal huske at tage din dåbs­attest eller en kopi af dåbsattesten med.
Du bliver undervist af Torben Riis i 2022 og af Gabriella Szirmai i foråret 2023.

Bemærk venligst, at der er mødepligt til undervisningen, som også omfatter deltagelse i søndagsmessen.

Koster det noget? Ja, vi opkræver et gebyr, som skal dække udgifterne til undervisningsmaterialer (3 bøger). Gebyret er på i alt 250 kr., hvis du er medlem af DUK (Danmarks Unge Katolikker) – 350 kr., hvis du ikke er medlem. Så dækker dit gebyr også indmeldelse i DUK, så at du får mulighed for at deltage til rabatpris i en weekend arrangeret specielt for firmander og andre DUK-arrangementer.

Du kan vælge at betale kontant, når vi mødes den 9. januar, eller betale via netbank:
registreringsnummer: 3001- kontonummer: 3002039389. Husk at skrive navn og ”Firmelse 2023”
i meddelelsesfeltet. Du kan også indbetale på MobilePay 359999

Tilmelding: Er både du og dine forældre forhindret i at komme til mødet søndag den 16., kan du/I melde dig til ved at sende en mail til: torbenriis3@gmail.com eller ringe til Torben Riis på 55 76 76 52.

Med venlig hilsen
og på glædeligt gensyn

Torben Riis
Gabriella Szirmai
og din sognepræst Julian Bodnar