Tilmelding til firmelsesundervisning

Kære forældre,

Søndag den 17. januar afholder jeg orienteringsmøde for forældre og børn i menighedssalen efter messen kl. 10.00 – dvs. kl. ca. 10.30.

Ved den lejlighed kan du tilmelde din søn eller datter, som samtidig får udleveret de tre bøger, vi kommer til at bruge i løbet af de 3 semestre inden firmelsen. Den finder sted i april 2002 – den helt præcise dato har vi ikke endnu.

I får også udleveret en plan over, hvilke søndage der er undervisning i dette semester.

Undervisningen begynder søndag den 24. januar i præstegården

Hvis I er forhindret i at komme til orienteringsmødet, kan I melde jer til på kontoret før eller efter messerne – eller når som helst ringe til mig på tlf. 55767652

På glædeligt gensyn

Torben Riis

 

Kirken åbner (langsomt) igen

Her får du en kort oversigt over, hvordan situationen ser ud netop nu:

Husk at bruge håndsprit, når du går ind i kirken, og når du forlader den – og at bruge mundbind, når du kommer og går, men ikke når du sidder i kirken.

Der læses fortsat messe  hver søndag kl. 10.00 og kl. 11.30. At der er to messer, skyldes, at vi på grund af den fortsatte risiko for smitte kun kan tage imod 30 personer ved hver messe.

Konkret betyder det, at der kun må sidde 2 personer på hver bænk med 1 meters afstand. Undtaget fra denne regel er familier, som har lov til at sidde samlet på én bænk.

Husk messen kl. 11.30.  Der er få, der bruger denne mulighed, så der er som regel GOD PLADS.

Under messen bliver der ikke lejlighed til at synge salmer – det ville medføre, at vi kun kunne blive halvt så mange.

Præsten går rundt ved bænkene og uddeler kommunionen i hånden. Bemærk også, at fredshilsenen skal ske uden berøring.

Ved udgangen står der en kurv til kollekten.

Toiletterne i skolen er lukket. Du kan benytte toilettet i præsteboligen: op ad trappen og ind til højre. Følg skiltet.

Kirkekaffen den første søndag i måneden må  vi foreløbig undvære.

Vi håber, at der snart kommer lettelser. Følg med på denne side!

Mvh  Menighedsrådet

 

Rosenkransbøn i kirken

Vi indbyder alle til en fælles rosenkransbøn inden højmessen den sidste søndag i hver måned.

Vi starter kl. ca. 9.30, således at vi kan slutte i god tid inden messen. Kommer du for sent, så sæt dig bare og vær med  til resten  af bønnen.