Gudstjenester

Hver weekend er der tre SØNDAGSMESSER i Vor Frue Kirke:
Søndag kl. 10,00 og kl. 11,30
Lørdag kl. 17
Tredje søndag i måneden er messen kl. 11,30
på polsk.

Første søndag i måneden er der kirkekaffe fra kl. ca. 10,50, – dvs. efter 10-messen og før 11,30-messen. Deltagere i 11,30-messen gøres således opmærksom på, at kirkekaffen for deres vedkommende er før messen.

Fra og med søndag d. 10. juli, vil 11,30-messen om søndagen, – lighed med 17-messen om lørdagen, – være en reciteret messe, – altså en messe uden salmesang og orgelspil.
Da der i sin tid blev indført to lige højtidelige messer om søndagen, var det p. g. a. dén adgangsbegrænsning, som corona-skrækken pålagde os. Men denne restriktion er jo forlængst uaktuel.

 

SÆRLIGE GUDSTJENESTER:

Søndag d. 12. juni: TRINITATIS
Kl. 10,30  FESTMESSE
Fejring af 100-år Redemptorister i Næstved
Fejring af sognepræst Julian Bodnars
65-års ordensjubilæum
60-års præstejubilæum
Efterfølgende fest i Vor Frue skoles gymnastiksal
Kun én messe denne søndag

Søndag d. 19. juni: KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST
Kl. 10,00:  FESTMESSE med sakraments-andagt
Kl. 11,30:  Messe på polsk

Søndag d. 03. juli: VOR FRUE KIRKES TITULARFEST:
FESTEN FOR JOMFRU MARIA,
MODER AF DEN STEDSEVARENDE HJÆLP

Søndag d. 17. juli: Redemptoristernes titularfest:
DEN HELLIGE FORLØSERS FEST
.
, , , ,
Det er for en katolik faktisk forpligtende at gå til messe om søndagen. Vi véd godt, at en del ta’r lettere på dette faktum, hvad man ikke burde gøre.
‘Søndagspligten’ er kirkens oversættelse af det 3 bud: ‘Hold hviledagen hellig!’
Og dét gør man ved at gå til messe.
Der er flere grunde til at gøre det:
1) Man skal takke Gud for den uge, der er gået, og samle kræfter til den uge, der ligger foran én.
2) Man skal glæde sin menighed, sin åndelige familie,  ved at være til stede. Det er dejligt med en fyldt kirke, når man fejrer messe. Til forskel fra en fest, der taber stemningen, når de indbudte gæster ikke kommer.
3) Man skal glæde præsten, som gør sit bedste. En fyldt kirke inspirerer ham til at give endnu mere til opbyggelse af troen, – til gavn for hver fremmødt.