Menighedsråd

AKTUELT  MENIGHEDSRÅD
(2022-2226)

Valg til nyt menighedsråd fandt sted  d. 03. april 2022
Da der var opstillet netop dët antal kandidater (sognepræsten + 7 lægfolk), som det afgåede menighedsråd havde besluttet, har ingen valghandling fundet sted, så ved såkaldt

FREDSVALG

udgør følgende personer i det aktuelle menighedsråd, som har tjenesteperiode i fire år:

P. Julian Bodnar CSsR, sognepræst
Christiane Elias Elm, Næstved
Patrick Elias Elm, Rønnebæk
Sarmad Mowafak Fatouhi, Næstved
Louay Gabbou, Næstved
Bruna Morosi Jørgensen, Næstved
Torben Riis, Lundby
Gabriella Szirmay, Næstved

Første møde i det nye råd var den 06. april,
hvor man konstituerede sig som følger:

Formand: Torben Riis, Lundby
Næstformand: Gabriella Szirmay, Næstved
Sekretær: Sarmad Mowafak Fatouhi, Næstved

Nærmere om medlemmerne: se under  ‘kontakt’

– – – – – – –