Kirkens og sognets historie

Allerede i 1830’erne kan vi finde de første kim til en katolsk menighed på Næstvedegnen. Holmegaard Glasværk sendte i disse år bud efter glasarbejdere fra Böhmen, og vi ved med sikkerhed, at fem af disse den 28. oktober 1835 blev viet af en katolsk præst til deres kærester, som de havde bragt med fra deres hjemland.

Indtil religionsfriheden blev indført med Grundloven af 5. juni 1849, var det som hovedregel ikke tilladt at holde offentlige katolske gudstjenester i Danmark. Der fandtes således på daværende tidspunkt kun enkelte katolske præster i landet, som var knyttet til de udenlandske ambassader. Det var en af disse præster, der forrettede vielsen, som fandt sted i inspektørboligen.

Industriens opblomstring i slutningen af århundredet førte endnu flere gæstearbejdere til egnen, hovedsageligt polakker, og i 1895 blev der indrettet et egentligt kapel, Sct. Franciskus-kapellet, på glasværket. Kapellet er bevaret som museum og kan stadig beses på stedet.

Regelmæssige gudstjenester blev afholdt fra 1899 i et nyindrettet kapel på Store Møllegård beliggende på Præstøvej. Kapellet brændte i 1903. Herefter blev alle gudstjenester afholdt i præstegården Villa Alfa, indtil den nuværende kirke, Vor Frue Kirke, stod færdig i 1926. Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 16. august 1925, og kirken blev indviet den 29. maj 1926.

Næstved sogn var dog allerede blevet oprettet som selvstændigt sogn den 18. maj 1916. I dag omfatter sognet ca. 675 katolikker. Sjælesorgen har siden 1922 været varetaget af redemptoristerne.