Velkommen

Velkommen til Vor Frue Kirke i Næstved!

På denne hjemmeside vil vi gerne give dig nogle praktiske oplysninger om vores kirke og menighed.

Vi vil også invitere dig på en rundvisning i kirken. Her får du noget at vide om, hvad der foregår i en ganske almindelig katolsk sognekirke, og noget om sammenhængen mellem lokalkirken og verdenskirken.

Du er altid velkommen til at kontakte præsterne og menighedsrådet.

Indbydelse til forberedelse af elever, som ønsker at modtage første hellige kommunion i 2022

Kære forældre og elever,

Søndag den 5. september 2021 starter vi et nyt undervisningsforløb for de børn, som skal modtage deres første hellige kommunion torsdag den 26. maj 2022.

I den anledning indbyder vi forældre og børn til et  introduktionsmøde søndag den 29. august 2021 i menighedssalen kl. 11.00 efter højmessen. Det er vigtigt, at i hvert fald én af forældrene er til stede for at kunne modtage de nødvendige informationer.

Undervisningen, som varetages af Patrick Elm, foregår hver søndag i præstegården kl. 9.00 – ca. 9.50 og omfatter ligeledes deltagelse i søndagsmessen kl. 10.00 – ca. 10.45 – afhængigt af eventuelle fremtidige corona-relaterede restriktioner . Undtaget er søndage, som falder på ferier og visse højtider. En samlet undervisningsplan udleveres på første undervisningsdag. 

Medbring venligst en kopi af elevens dåbsattest til mødet.  Vi kan også  kopiere dåbsattesten på stedet, hvis I ikke  har adgang til en kopimaskine.

Koster det noget?

Der opkræves et gebyr på kr. 150, som dækker udgifterne til undervisningsmaterialer samt medlemskab af DUK (Danmarks Unge Katolikker). DUK arrangerer i løbet af foråret en weekend, som man skal være medlem for at deltage i. Vi anbefaler, at man deltager og på den måde får lejlighed til at være sammen med andre unge katolikker fra hele landet.

For de elever, der allerede er medlemmer af DUK, opkræves et gebyr på kr. 75.  Vi beder jer venligst medbringe de 150 eller 75 kr. til mødet. Hvis I foretrækker at overføre pengene via netbank, – reg.nr 3001 kontonr. 3002039389 – er det selvfølgelig også en mulighed.  Husk at skrive kommunion og elevens navn i tekstfeltet til modtageren.

NB!  Modtagelse af første hellige kommunion forudsætter, at eleven er døbt og har deltaget i hele under­visningsforløbet. Såfremt eventuelle forsømmelser har et omfang, som gør, at vi må konstatere, at eleven ikke har erhvervet de nødvendige forudsætninger for at modtage sakramentet, kan sognepræsten beslutte at henvise eleven til undervis­ning det følgende år.

Tilmelding sker på mødet den 29. august. Hvis man er forhindret i at deltage, bør man så snart som muligt henvende sig på sognekontoret – bedst på søndage efter messen kl. 10 eller 11.30 – eller kontakte sognepræsten eller Patrick Elm på de nedenstående numre.

Med venlig hilsen

Julian Bodnar C.Ss.R       Patrick Elm

Tlf. 5572 0985                   Tlf. 60 302 302

Så er der lys forude!

SENESTE NYT 

 

Der er ikke længere begrænsninger for, hvor mange der må være samlet i kirken. Og der er ikke længere krav om mundbind eller visir. 

Husk fortsat at bruge håndsprit, når du går ind i kirken, og når du forlader den

Der læses indtil videre messe  hver søndag kl. 10.00 og kl. 11.30.

Der er ikke længere krav om øget afstand, hvis der synges

Præsten går stadigvæk rundt ved bænkene og uddeler kommunionen i hånden.  Fredshilsenen skal stadig ske uden berøring.

Det vil være muligt igen at afholde kirkekaffe og andre arrangementer i menighedssalen.

 

Mvh  Menighedsrådet

 

Rosenkransbøn i kirken

Vi indbyder alle til en fælles rosenkransbøn inden højmessen den sidste søndag i hver måned.

Vi starter kl. ca. 9.30, således at vi kan slutte i god tid inden messen. Kommer du for sent, så sæt dig bare og vær med  til resten  af bønnen.

Helgenbilleder

Billedlige fremstillinger af helgener vil man næsten altid finde i katolske kirker. I Vor Frue Kirke er der i sideskibet til venstre for døbefonten en skulptur af den hellige Josef sammen med Jesus som barn, og bagest i kirken på hver sin side af orgelet ses to statuetter af henholdsvis apostlene Peter og Paul.

Læs videre “Helgenbilleder”

Påskelyset

Påskelyset står i kirken som et symbol på den opstandne Kristus. Det tændes påskenat, hvor det bæres op ad kirkens midtergang, mens der endnu er mørkt i kirken. Det er tændt under påsketidens gudstjenester samt ved dåb. Påskelyset er forsynet med et kors, årstallet og de græske bogstaver alfa og omega (Kristus – begyndelsen og afslutningen) samt 5 røgelseskorn, som symboliserer Kristi sårmærker.

Dåben

Til højre for alteret står døbefonten. Det er glædeligt, at katolikker og protestanter gensidigt anerkender hinandens dåb. Dåben er et sakramente, altså mere end et symbol.

I sakramenterne er det Gud, der handler og tilbyder mennesket sin nåde og kærlighed. I dåben bliver vi Guds børn. At blive et Guds barn betyder at blive sat i det rette forhold til Gud, det forhold der er Guds oprindelige plan med mennesket. Dette forhold kan nærmest sammenlignes med et barns forhold til sin far. I dåben tager vi således imod Guds udstrakte hånd og indleder et livsfællesskab med Ham. Læs videre “Dåben”

Den katolske messe

Præsten læser messe foran det fritstående alter med ansigtet vendt mod menigheden. Bordpladen er i overensstemmelse med gammel skik fremstillet af natursten. Det har en symbolsk betydning, at Herrens bord skal være som en klippe. Med til traditionen hører, at der under bordpladen er nedlagt helgenrelikvier. Alteret skal endvidere være dækket med mindst én dug. Under gudstjenesten er der anbragt tændte lys og et kors på alteret. Læs videre “Den katolske messe”

Jomfru Maria

I alle katolske kirker findes enten et Maria-alter eller i det mindste en billedlig fremstilling af Jomfru Maria: en skulptur, et maleri el lign. I Vor Frue Kirke finder vi foran prædikestolen i hovedskibets venstre side en såkaldt pietà. Ordet er italiensk og betyder andagt. Det er en skulptur af Jomfru Maria med den døde Jesus på skødet. Den er udført af kunstneren Arne Bang. Den uden tvivl kendteste pietà er Michelangelos i Peterskirken i Rom. Foran Mariaskulpturen brænder der levende lys. Det er almindeligt at sætte lys foran Marias billede, når man beder om hendes forbøn. Læs videre “Jomfru Maria”

Skriftestolen

Bagest i kirken vil man lægge mærke til de fire døre, der fører ind til de to skriftestole. Præsten sætter sig i den ene side og er adskilt fra den skriftende af et gitterværk. Det sikrer en vis anonymitet, men man kan også vælge at aflægge skriftemål f.eks. i et værelse i præstegården, hvis man foretrækker en mere personlig kontakt.

Skriftemålet, eller bodens sakramente, er lige så gammelt som Kirken selv. Under skriftemålet bekender man sine synder for præsten og modtager tilgivelse fra ham på Guds og Kirkens vegne. Det er katolsk tro, at Gud altid er villig til at tage imod synderen uanset forseelsens art. Kun den viede præst har
fuldmagt til at give syndsforladelse (absolution), men en forudsætning for, at skriftemålet er gyldigt, er, at den skriftende virkelig angrer sin synd og oprigtigt ønsker at forsone sig med Gud. Læs videre “Skriftestolen”

Korsvejen