Nyeste

DENNE SIDE ‘NYESTE”
ligger under for den konstaterede kendsgerning,
– at alle nyheder ret hurtigt bli’r gamle.
Men hvis gamle nyheder stadig er de nyeste, forbli’r de på siden et lille års tid, så dém, der var méd, kan få det skete i venlig erindring,  og dém, der ikke deltog, kan nå at ærgre sig.

EN FACEBOOK-SIDE FOR VOR KIRKE
– med titlen: “Vor Frue Kirke Næstved”
er ultimo marts 22 opsat af Patrick Elm:
Som titelbillede har siden bl. a.  kirkens stempel med latinsk indskrift: “Den katolske kirke Vor Frue af den stedsevarende hjælp. Næstved”

 

N Y T  fra  SOGNEPRÆSTEN

Søndag 16. februar:
Bekendtgørelser for den kommende uge .
1. uge i fasten

Se ‘gudstenester’

Søndag d. 18.  er  1. søndag i fasten.
Kl. 10 højmesse og kl. 12 messe på polsk.
Der er ingen eftermiddagsmesse denne søndag.
Efter højmessen bliver askekorset uddelt – for dem, som ikke havde mulighed for at komme til gudstjenesten askeonsdag

Fredag d. 23:  17.00 i korsvejsandagt.
Kl. 18.00 holder den kaldæiske menighed korsvejsandagt.

Lørdag d. 24.  holder Næstveds Unge Katolikker åbent hus – med mad, hygge, skæg og ballade.
Begyndelsen er kl. 10.50 med flaghejsning og med en fællesbøn her i kirken.

Næste søndag d. 25.  er 2 søndag i fasten.
Kl. 10 Højmesse. Kl. 16 reciteret messe

 

DEN AKTUELLE PROVINCIAL FOR DE SYDTYSKE/ØSTRIGSKE REDEMPTORISTER
har på deres hjemmeside skrevet et smukt indlæg om sit besøg i Danmark i sommeren 2023.
Læs det (på tysk) på linket ‘ Redemptoristerne’

 

NY SOGNEPRÆST I NÆSTVED pr. 01. august 2023

På bispedømmets hjemmeside er den 24. juli offentliggjort,  hvad menigheden vel gennem det sidste halve år har forventet:

Efter 20 års trofast tjeneste som sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved fratræder pater Julian Bodnar CssR denne stilling fra 1. august 2023.

Fra samme dato udnævnes pater Janusz Turek CssR til sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved for en periode af 3 år.
Samtidig og for samme periode udnævnes pater Turek til sognepræst for Sct. Knuds menighed i Ringsted.
– – – – –
Pater Janusz’ indsættelses-gudstjeneste fandt sted
i Vor Frue Kirke søndag den 27. august kl. 10, – ved generalvikaren.
Pater Julian forbliver i huset sammen med sin ordensmedbroder, – den ny redemptorist-sognepræst.
Knyttet til huset er også  Pater Jerzy Kruk (Nyborg)

 

 

HUSK; første søndag i måneden kl. ca. 11:
KIRKEKAFFE, efter messen kl. 10
Forskellige personer på skift sørger for kirkekaffen, ikke i første række for kaffens skyld, men for samværets skyld Vi kan kun blive et levende menighedsfællesskab, hvis vi taler med hinanden og dermed lærer hinanden lidt bedre at kende. Så forstå denne indbydelse som en opfordring til deltagelse. Også selvom man umiddelbart ikke har lyst. Man kunne måske konstatere, at det faktisk er ret hyggeligt.
Du er velkommen, om du har bare 10 minutters tid eller over en halv time. Vi glæder os til, at alle MØDER OP!

 


Som indledning til pinsehøjtiden, inviterer Vor Frue menighed i Næstved jer alle til at deltage i et smukt arrangement i det fri.

PINSELØRDAG DEN 27. MAJ
– afholdt i det flotte landskab omkring Fruens Plantage og bålpladsen Fruens Ly.
Adresse: Ny Præstøvej 304, 4700 Næstved

Programmet lyder:
10.45 – Fremmøde
11.00 – Frilufts-messe
12.00 til 15.00 – bål, spisning, fællessang og børneaktiviteter

Praktisk info:
– Kom gerne i god tid, da der er en smule afstand fra parkeringspladsen til bålpladsen.
Der vil stå folk til at hjælpe med at dirigere vej.
– Efter messen er der mulighed for bl.a. at købe pølser, man kan grille, samt drikkelse.
Man er velkommen til selv at medbringe mad.
– Der vil være aktiviteter for børnene og rigt mulighed for leg i området.
Tag derfor gerne en legekammerat med under armen!
Vi glæder os til at se jer alle til en fantastisk dag!
Spørgsmål?
Kontakt Patrick Elm,  tlf: 60 302 302

YDERLIGERE I MAJ MÅNED:
torsdag d. 18. maj (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10
– fejres børnenes første modtagelse
af den hellige kommunion-
Messe også  kl. 11,30
fredag d. 19. maj kl. 15
– méddeler biskoppen firmelsens sakramente
til vore unge

SØNDAG DEN 08 . JANUAR 2023 fHELLIGTREKONGERSDAG, tog vi  imod
en  ny redemptoristpræst i Næstved

En medbroder til vores sognepræst pater Julian Bodnar, – en redemptoristpræst fra Østrig, –  er pr. 03. 01. flyttet ind i redemptoristhuset (præstegården), så pater Julian ikke længere skal være alene.
Det drejer sig om

pater Janusz Turek

Han er født i Polen i 1968 og er således 55 år gammel. Han sluttede sig til redemptoristerne i 1989, 21 år gammel.   Som 29-årig blev han i 1996 præsteviet.
Som medlem af den østrigske ordensprovins har han virket i flere af ordenens kommuniteter i Østrig, og han har osse en årrække været i Danmark, først på Amager, derefter som sognepræst i Odense. Og taler således dansk.
Nogle af jer fik lejlighed til at hilse på ham, da han deltog i vores redemptorist- jubilæums-fest i juni.
Nu er han tilbage i Danmark, –  hos os i Næstved.
Efter messen den 08. var der en hyggelig reception i menighedslokalet.
Glædeligt nyt for både pater Julian og for vores menighed.

. .

J U B I L Æ U M !!!

TAKSIGELS E og TILLYKKE
FESTMESSE i VOR FRUE KIRKE i NÆSTVED
SØNDAG DEN 12. JUNI 2022, kl. 10,30

TAKSIGELSE for 100-års redemptorist-præster i Næstved:
Det var i 1922, – vistnok i januar, – at østrigske redemptorister fik betroet sjælesorgen i Næstved. Pionér var Pater Peter Damian Steidl, som sørgede for, at Vor Frue Kirke stod færdig og kunne indvies i 1926.
Og de er her endnu.
TILLYKKE til vores trofaste sognepræst gennem mange år: Pater Julian Bodnar, som den 01. juli kan fejre 60-års præstejubilæum og den 15. august sit 65-års ordensjubilæum som redemptorist
Efterfølgende spisning i skolens gymnastiksal og udenfor, hvis vejret tillader.
Vi håber, at der kommer rigtig mange
Menighedsrådet
På denne hjemmesides link ‘redemptoristerne’ kan man læse mere om ordenen.
Senest er tilføjet:
Redemptorister i Næstved gennem 100 år
Om de første otte år.

 

 

NYT MENIGHEDSRÅD
er valgt  søndag d. 03. april
se mere under linket ‘Menighedsråd

 

DEN SYNODALE VANDRING
Opfølgning: Kirken var fyldt op til messen på denne søndag, og det efterfølgende møde var pænt besøgt. Så mange var vi, at vi kunne danne fire samtale-grupper, og alt foregik i en positiv ånd. Ganske særligt glædede vi os over, at flere af de kommende firmander var med og deltog aktivt.
Måske var det vigtigste ved det hele, at vi sad sammen og talte sammen og vistnok oplevede, at det er muligt som menighed at være fællesskab, hvilket er mere end blot at være ‘messe-afhenter’