Nyeste

DENNE SIDE ‘NYESTE”
ligger under for den konstaterede kendsgerning,
– at alle nyheder ret hurtigt bli’r gamle.
Men hvis gamle nyheder stadig er de nyeste, forbli’r de på siden et lille års tid, så dém, der var méd, kan få det skete i venlig erindring,  og dém, der ikke deltog, kan nå at ærgre sig.  

😉

EN FACEBOOK-SIDE FOR VOR KIRKE
– med titlen: “Vor Frue Kirke Næstved”
er ultimo marts 22 opsat af Patrick Elm:
Som titelbillede har siden bl. a.  kirkens stempel med latinsk indskrift: “Den katolske kirke Vor Frue af den stedsevarende hjælp. Næstved”


N Y T  fra  SOGNEPRÆSTEN

14. JULI 2024 → 15. almindelige søndag:

I dag – den 14. juli – kl. 16.00 er der en reciteret søndagsmesse.

På onsdag – den 17. juli – kl. 16.15 er der mulighed for skriftemål, 16.45 er der Mariaandagt og kl. 17.00 fejrer vi messe.

På torsdag – den 18. juli – er der tilbedelse af Det allerhelligste Sakramente fra 16.15 og kl. 17.00 fejrer vi messe.

Næste søndag – den 21. juli – fejrer redemptoristenorden den allerhelligste Forløsers fest. – I vor menighed fejrer vi den allerhelligste Forløser i højmessen kl. 10.00. – Kl. 12.00 er der messe på polsk. – Der er ingen eftermiddagsmesse næste søndag.

Se også link:  ‘gudstjenester’


Pinse 2024:
BREV TIL MENIGHEDEN,

– FRA DIAKON DAVID NOVAL

Kære menighed, brødre og søstre i Kristus.

Som mange af jer har bemærket, har jeg siden advent kommet i jeres skønne menighed i Næstved. Efter overvejelse har Biskoppen bedt mig – indtil videre – at være en del af menigheden i Næstved.

Jeg er meget glad for denne opgave og ser frem til at være en mere fast del at menigheden og sammen med menighedens øvrige gejstlige at betjene jer.

Jeg vil her fortælle lidt om hvem jeg ér og hvad min rolle som permanent diakon ér.

Mit navn er David Noval (ja – jeg er pastor Christian Novals lillebror). Jeg er 54 år. Med min hustru Dorte er jeg bosat ved Elkenøre Strand på Falster. Her bor vi sammen med vores yngste; Simon på 23 år. Vi har også en datter Lea på 27 år. Lea bor i København hvor hun arbejder på Danmarks Unge Katolikkers sekretariat.

Dorte og jeg indgik ægteskab i 1994 i Sankt Albani kirke i Odense. Her havde vi den glæde at have Janusz som præst i en periode. På den måde har redemptoristerne altid haft en særlig plads i vores hjerter, og det gør kun glæden ved at komme i Næstved endnu større.

Efter 4 års deltidsstudie i Birmingham blev jeg den 16. august 2020 viet som permanent diakon i Sankt Ansgar domkirke. Siden har jeg tjent menigheden på Lolland, Falster og Møn. I en periode på knap 2 år har jeg arbejdet med at etablere den katolske kirkes sømandsmission i de nordiske lande. Det var en fantastisk opgave, som gav virkelig stor mening. Desværre er ingen fonde i Danmark indstillet til at dække lønudgifter, derfor måtte jeg i slutningen af 2022 vende tilbage til den virksomhed som jeg var ansat i tidligere. Heldigvis tog de imod mig med åbne arme. Denne virksomhed er Boligkontoret Danmark, der administrerer almene boliger fra Bornholm, til Esbjerg og fra Rødby til Thisted. Her har jeg netop 1. maj i år fået den spændende opgave som chefkonsulent at være ansvarlig for Boligforeningen Lolland med 1200 lejemål på Lolland. Jeg har således kontor i Maribo. Denne stilling medfører mange aftenmøder (ca. 60), der primært ligger i juni og august/september.

Oprindeligt er jeg uddannet planteskolegartner (produktionsgartner), hvor jeg primært har arbejdet med produktion af træer og buske.

I 15 år var jeg ansat i Falck, hvor jeg blev uddannet redder og har bl.a. været ansat i Ringsted. Efter nogle år hvor jeg også kørte lægebil endte jeg med at fungere som holdleder som professionel brandmand i bl. a. Greve og Køge. I en periode var jeg leder for Falcks brandfolk på Lolland, Falster og Sydsjælland.

Man må sige at jeg har prøvet lidt af hvert og har gennem de seneste 25-30 år primært arbejdet med ledelse og organistionsudvikling på forskellige niveauer.

Som permanent diakon er jeg på en helt særlig måde tilknyttet biskoppen. Diakonens opgave er at tjene. Modsat de ikke-permanente diakoner (de, der er på vej til at blive præster) er diakontjenesten målet for mit kald.

Hvor diakontjenesten ses i rette perspektiv – netop som en permanent tjeneste for biskoppen og derved menighederne og hele kirken – kan den skabe stor værdi. Netop en tjeneste hvor diakonen fungerer både i det sekulære samfund og i kirken skaber mange gode muligheder og kan åbne mange døre. Personligt for mig betyder det at jeg dels kan bringe Kristus ud i den “normale” verden på bl.a. arbejdspladserne og i foreningslivet. Samtidig giver det også en mulighed for i kirken, at skabe forståelse af den sekulære verden som kirken befinder sig i – ikke som en modpol, men at kirken er en del af denne verden og har en vigtig rolle at spille.

For mig er det en velsignelse, at være gift og at have børn. Det giver mig en ekstra dimension og dybde i min tjeneste. Særligt når talen går på familielivet og de udfordringer der er i det, så har jeg prøvet det meste i mit eget liv med ægtefælle og børn.

Liturgisk kan jeg som diakon fejre gudstjeneste med kommunionsuddeling, prædike, døbe, forrette ægtevielser, begravelser og foretage forskellige velsignelser. Alt sammen som en tjeneste. Der er naturligvis også ting jeg ikke kan – jeg kan ikke fejre messe (foretage forvandlingen) eller modtage skriftemål – det er her, vi har vores udmærkede præster, der reelt set også er diakoner.
Præsternes opgave er at være hyrde (leder) i kirken hvor diakonens opgave er at være tjener.

I forbindelse med en kirkekaffe, efter sommerferien, vil jeg holde et oplæg om det permanente diakonat.
Her håber jeg at hilse på endnu flere af jer.

De varmeste hilsner
David Noval, diakon

 

 

 

DEN AKTUELLE PROVINCIAL FOR DE SYDTYSKE/ØSTRIGSKE REDEMPTORISTER
har på deres hjemmeside skrevet et smukt indlæg om sit besøg i Danmark i sommeren 2023.
Læs det (på tysk) på linket ‘ Redemptoristerne’

 

NY SOGNEPRÆST I NÆSTVED pr. 01. august 2023

På bispedømmets hjemmeside er den 24. juli offentliggjort,  hvad menigheden vel gennem det sidste halve år har forventet:

Efter 20 års trofast tjeneste som sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved fratræder pater Julian Bodnar CssR denne stilling fra 1. august 2023.

Fra samme dato udnævnes pater Janusz Turek CssR til sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved for en periode af 3 år.
Samtidig og for samme periode udnævnes pater Turek til sognepræst for Sct. Knuds menighed i Ringsted.
– – – – –
Pater Janusz’ indsættelses-gudstjeneste fandt sted
i Vor Frue Kirke søndag den 27. august kl. 10, – ved generalvikaren.
Pater Julian forbliver i huset sammen med sin ordensmedbroder, – den ny redemptorist-sognepræst.
Knyttet til huset er også  Pater Jerzy Kruk (Nyborg)

 

 

HUSK; første søndag i måneden kl. ca. 11:
KIRKEKAFFE, efter messen kl. 10
Forskellige personer på skift sørger for kirkekaffen, ikke i første række for kaffens skyld, men for samværets skyld Vi kan kun blive et levende menighedsfællesskab, hvis vi taler med hinanden og dermed lærer hinanden lidt bedre at kende. Så forstå denne indbydelse som en opfordring til deltagelse. Også selvom man umiddelbart ikke har lyst. Man kunne måske konstatere, at det faktisk er ret hyggeligt.
Du er velkommen, om du har bare 10 minutters tid eller over en halv time. Vi glæder os til, at alle MØDER OP!

 


Som indledning til pinsehøjtiden, inviterer Vor Frue menighed i Næstved jer alle til at deltage i et smukt arrangement i det fri.

PINSELØRDAG DEN 27. MAJ
– afholdt i det flotte landskab omkring Fruens Plantage og bålpladsen Fruens Ly.
Adresse: Ny Præstøvej 304, 4700 Næstved

Programmet lyder:
10.45 – Fremmøde
11.00 – Frilufts-messe
12.00 til 15.00 – bål, spisning, fællessang og børneaktiviteter

Praktisk info:
– Kom gerne i god tid, da der er en smule afstand fra parkeringspladsen til bålpladsen.
Der vil stå folk til at hjælpe med at dirigere vej.
– Efter messen er der mulighed for bl.a. at købe pølser, man kan grille, samt drikkelse.
Man er velkommen til selv at medbringe mad.
– Der vil være aktiviteter for børnene og rigt mulighed for leg i området.
Tag derfor gerne en legekammerat med under armen!
Vi glæder os til at se jer alle til en fantastisk dag!
Spørgsmål?
Kontakt Patrick Elm,  tlf: 60 302 302

YDERLIGERE I MAJ MÅNED:
torsdag d. 18. maj (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10
– fejres børnenes første modtagelse
af den hellige kommunion-
Messe også  kl. 11,30
fredag d. 19. maj kl. 15
– méddeler biskoppen firmelsens sakramente
til vore unge

SØNDAG DEN 08 . JANUAR 2023 fHELLIGTREKONGERSDAG, tog vi  imod
en  ny redemptoristpræst i Næstved

En medbroder til vores sognepræst pater Julian Bodnar, – en redemptoristpræst fra Østrig, –  er pr. 03. 01. flyttet ind i redemptoristhuset (præstegården), så pater Julian ikke længere skal være alene.
Det drejer sig om

pater Janusz Turek

Han er født i Polen i 1968 og er således 55 år gammel. Han sluttede sig til redemptoristerne i 1989, 21 år gammel.   Som 29-årig blev han i 1996 præsteviet.
Som medlem af den østrigske ordensprovins har han virket i flere af ordenens kommuniteter i Østrig, og han har osse en årrække været i Danmark, først på Amager, derefter som sognepræst i Odense. Og taler således dansk.
Nogle af jer fik lejlighed til at hilse på ham, da han deltog i vores redemptorist- jubilæums-fest i juni.
Nu er han tilbage i Danmark, –  hos os i Næstved.
Efter messen den 08. var der en hyggelig reception i menighedslokalet.
Glædeligt nyt for både pater Julian og for vores menighed.

. .

J U B I L Æ U M !!!

TAKSIGELS E og TILLYKKE
FESTMESSE i VOR FRUE KIRKE i NÆSTVED
SØNDAG DEN 12. JUNI 2022, kl. 10,30

TAKSIGELSE for 100-års redemptorist-præster i Næstved:
Det var i 1922, – vistnok i januar, – at østrigske redemptorister fik betroet sjælesorgen i Næstved. Pionér var Pater Peter Damian Steidl, som sørgede for, at Vor Frue Kirke stod færdig og kunne indvies i 1926.
Og de er her endnu.
TILLYKKE til vores trofaste sognepræst gennem mange år: Pater Julian Bodnar, som den 01. juli kan fejre 60-års præstejubilæum og den 15. august sit 65-års ordensjubilæum som redemptorist
Efterfølgende spisning i skolens gymnastiksal og udenfor, hvis vejret tillader.
Vi håber, at der kommer rigtig mange
Menighedsrådet
På denne hjemmesides link ‘redemptoristerne’ kan man læse mere om ordenen.
Senest er tilføjet:
Redemptorister i Næstved gennem 100 år
Om de første otte år.

 

 

NYT MENIGHEDSRÅD
er valgt  søndag d. 03. april
se mere under linket ‘Menighedsråd

 

DEN SYNODALE VANDRING
Opfølgning: Kirken var fyldt op til messen på denne søndag, og det efterfølgende møde var pænt besøgt. Så mange var vi, at vi kunne danne fire samtale-grupper, og alt foregik i en positiv ånd. Ganske særligt glædede vi os over, at flere af de kommende firmander var med og deltog aktivt.
Måske var det vigtigste ved det hele, at vi sad sammen og talte sammen og vistnok oplevede, at det er muligt som menighed at være fællesskab, hvilket er mere end blot at være ‘messe-afhenter’