Nyeste

J U B I L Æ U M !!!

TAKSIGELSE
og
TILLYKKE

 

FESTMESSE i VOR FRUE KIRKE i NÆSTVED
SØNDAG DEN 12. JUNI 2022, kl. 10,30

TAKSIGELSE for 100-års redemptorist-præster i Næstved:
Det var i 1922, – vistnok i januar, – at østrigske redemptorister fik betroet sjælesorgen i Næstved. Pionér var Pater Peter Damian Steidl, som sørgede for, at Vor Frue Kirke stod færdig og kunne indvies i 1926.
Og de er her endnu.
TILLYKKE til vores trofaste sognepræst gennem mange år: Pater Julian Bodnar, som den 01. juli kan fejre 60-års præstejubilæum og den 15. august sit 65-års ordensjubilæum som redemptorist
Efterfølgende spisning i skolens gymnastiksal og udenfor, hvis vejret tillader.
Vi håber, at der kommer rigtig mange, og beder derfor om en forhåndstilmelding, senest 6. juni, så vi véd, hvor meget mad vi skal lave.
ER DER NOGEN, DER VIL BAGE KAGE ?
(tilmelding på mail: ingegerdriis@hotmail.com
eller telefon/SMS 28350512 )
Gaver
i dagens anledning kan indbetales på
kirkens konto 3001-3002039389
eller mobile-pay 136936
Vi håber at se jer allesammen
mvh.
Menighedsrådet
På denne hjemmesides link ‘redemptoristerne’ kan man læse mere om ordenen.
Senest er tilføjet:
Redemptorister i Næstved gennem 100 år
Om de første otte år.

 

EN FACEBOOK-SIDE FOR VOR KIRKE
– med titlen: “Vor Frue Kirke Næstved”
er ultimo marts 22 opsat af Patrick Elm:
Som titelbillede har siden bl. a.  kirkens stempel med latinsk indskrift: “Den katolske kirke Vor Frue af den stedsevarende hjælp. Næstved”

 

NYT MENIGHEDSRÅD
Valg til nyt menighedsråd finder sted søndag d. 03. april
Da der var opstillet netop dët antal kandidater (sognepræsten + 7 lægfolk), som det nu afgåede menighedsråd havde besluttet, har ingen valghandling fundet sted, så ved såkaldt

FREDSVALG

udgør følgende personer i det ny menighedsråd, som har tjenesteperiode de fire kommende år:

Christiane Elias Elm, Næstved
Patrick Elias Elm, Rønnebæk
Sarmad Mowafak Fatouhi, Næstved
Louay Gabbou, Næstved
Bruna Morosi Jørgensen, Næstved
Torben Riis, Lundby
Gabriella Szirmay, Næstved

Første møde i det nye råd er onsdag aften den 06. april, hvor man konstituerer sig.

Konstitueringen d 06. 04. fandt sted som følger:
Formand: Torben Riis, Lundby
Næstformand: Gabriella Szirmay, Næstved
Sekretær: Sarmad Mowafak Fatouhi, Næstved

 

DEN SYNODALE VANDRING
Opfølgning: Kirken var fyldt op til messen på denne søndag, og det efterfølgende møde var pænt besøgt. Så mange var vi, at vi kunne danne fire samtale-grupper, og alt foregik i en positiv ånd. Ganske særligt glædede vi os over, at flere af de kommende firmander var med og deltog aktivt.
Måske var det vigtigste ved det hele, at vi sad sammen og talte sammen og vistnok oplevede, at det er muligt som menighed at være fællesskab, hvilket er mere end blot at være ‘messe-afhenter’