Undervisning

Indbydelse til
RELIGIONSUNDERVISNING i Vor Frue sogn, Næstved, – med henblik på modtagelse af :
den første hellige kommunion
og
firmelsens sakramente (konfirmation)

Den otte måneders undervisning forud for medtagelsen af den første kommunion / firmelse 2024 begynder med orienterende forældremøde og indskrivning
den første søndag i september måned – dvs. den 03. september – i forlængelse af højmessen kl. 10.
Det er børn, gående i 3. klasse, der kan tilmeldes til første kommunion.
Til firmelsen kan tilmeldes unge fra 7. klasse. Det forudsættes, at man har modtaget den første hellige kommunion.
Vigtigt: Husk at medbringe dåbsattest eller kopi af samme

Første-kommunions-undervisningen
, som varetages  af Patrick Elm  – begynder søndag d. 10. september kl. 09,00  og finder sted hver søndag. Undervisningen foregår i præstegården. Den varer fra kl. 9.00 til 9.55 og efterfølges af deltagelse i søndagsgudstjenesten i kirken.
En samlet undervisningsplan vil blive udleveret til mødet, hvor ferier mm. også vil fremgå.
Fejring af børnenes første hellige kommunion vil finde sted Kristi Himmelfarts-torsdag d. o9. maj 2024

Går du i 7. klasse og har planer om at modtage Firmelsens Sakramente 2024?  Så skal du – og helst én af dine forældre – komme til orienteringsmødet søndag den 3. september 2023

Firmelses-undervisningen begynder den 10. september 2023 i præstegården. Den strækker sig som ovenfor nævnt over 8 måneder forud for firmelsen, som finder sted lørdag d. o4. maj 2024 om eftermiddagen.
Der er, undtagelse af enkelte søndage op til ferier og højtider,  undervisning hver søndag efter højmessen kl. 10,  således at undervisningen sluttes ca. kl. 11.45
Du får udleveret en samlet undervisningsplan den 3. september,
Bemærk venligst, at der er mødepligt til undervisningen, som også omfatter deltagelse i messen i kirken kl. 10
Undervisningen af de ny firmand-kandidater bliver varetaget af Gabriella Szirmai og sognepræsten.

Koster det noget at deltage i undervisningen?

mht. 1. kommunion:
Ja. Der opkræves et gebyr på kr. 200,- som dækker udgifter til undervisningsmateriale samt medlemskab af DUK (Danmarks Unge Katolikker). Såfremt man allerede er medlem af DUK falder dette til kr. 150,-. Betaling kan ske via netbank-overførsel, mobilepay eller kontant på dagen for selve mødet. Se nedenfor

mht. firmelse:

Ja. Vi opkræver et gebyr, som skal dække udgifterne til undervisningsmaterialer. Gebyret er på i alt 250 kr., hvis du er medlem af DUK (Danmark Unge Katolikker), 350 kr., hvis du ikke er medlem. Så dækker dit gebyr også indmeldelse i DUK, så at du får mulighed for at deltage til rabatpris i en weekendarrangeret specielt for firmanderne og andre DUK-arrangementer.

Betaling:  Du kan vælge at betale kontant, når vi mødes den 3. september, eller betale via netbank: registreringsnummer: 3001 – kontonummer: 3002039389. Husk at skrive navn og 1, kommunion 2024/”Firmelse 2024” i meddelelsesfeltet.
Du kan også indbetale på MobilePay 359999.

Ang. tilmelding:
Er både du og dine forældre forhindret i at komme til mødet søndag den 3. september, kan du melde dig til ved at sende en mail til p. Janusz:
janusz.turek@katolsk.dk
eller ringe til p. Janusz på: 2160 3489.

Med venlig hilsen og på gensyn

Patrick Elm,
Gabriella Szirmai
og
pater Janusz Turek, sognepræst