Undervisning

Indbydelse til RELIGIONSUNDERVISNING i Vor Frue Kirke, Næstved

(opdateret 25. febr. 22)

Har du planer om at modtage firmelsens sakramente (konfirmation) i 2023? Så skal du modtage undervisning.

Undervisningen, som er begyndt 16. januar 2022, strækker sig over 3 semestre inden firmelsen, som finder sted i foråret 2023 i april eller maj måned – afhængigt af, hvornår biskoppen kan komme. En forudsætning for at deltage i under­visningen er, at du har modtaget 1. kommunion.

Lidt om undervisningen: Der er undervisning hver søndag efter højmessen kl. 10 – 10.45, således at undervisningen afsluttes kl. 11.45 – med undtagelse af enkelte søndage op til ferier og højtider. Du får udleveret en samlet undervisningsplan den 16. januar, hvor du også skal huske at tage din dåbs­attest eller en kopi af dåbsattesten med.
Du bliver undervist af Torben Riis i 2022 og af Gabriella Szirmai i foråret 2023.

Bemærk venligst, at der er mødepligt til undervisningen, som også omfatter deltagelse i søndagsmessen.

Koster det noget? Ja, vi opkræver et gebyr, som skal dække udgifterne til undervisningsmaterialer (3 bøger). Gebyret er på i alt 250 kr., hvis du er medlem af DUK (Danmarks Unge Katolikker) – 350 kr., hvis du ikke er medlem. Så dækker dit gebyr også indmeldelse i DUK, så at du får mulighed for at deltage til rabatpris i en weekend arrangeret specielt for firmander og andre DUK-arrangementer.

Du kan vælge at betale kontant, når vi mødes den 9. januar, eller betale via netbank:
registreringsnummer: 3001- kontonummer: 3002039389. Husk at skrive navn og ”Firmelse 2023”
i meddelelsesfeltet. Du kan også indbetale på MobilePay 359999

Tilmelding: Du/I melde dig til ved at sende en mail til: torbenriis3@gmail.com eller ringe til Torben Riis på 55 76 76 52.

Med venlig hilsen
og på glædeligt gensyn

Torben Riis
Gabriella Szirmai
og din sognepræst Julian Bodnar