Undervisning

Indbydelse til RELIGIONSUNDERVISNING i Vor Frue sogn, Næstved, – med henblik på børnenes modtagelse af nadveren for første gang (første-kommunion)

– opslået 12. juli 22

Efter sommerferien er tiden inde for tilmelding af børn, som ønsker at modtage deres første hellige kommunion Kristi Hiimmelfartsdag, torsdag 18. maj 2023.
Der vil for børn og forældre blive afholdt et møde i menighedssalen søndag d. 4. september  i forlængelse af højmessen kl. 10, hvor tilmelding vil finde sted og alt praktisk vil blive gennemgået og undervisningsplan uddelt.  For børn, som tilmeldes, skal der fremvises dåbsattest.
Allerede ugen efter, søndag d. 11. september, indledes den obligatoriske undervisning, som foreståes af Torben Riis og Patrick Elm.
Den begynder kl. 09 og slutter kl. ca. 11, og består af teoretisk úndervisning i menighedshuset og praktisk deltagelse i  søndagsmessen i kirken
Vi glæder os meget til at møde det ny hold.

Torben Riis
Patrick Elm
Sognepræst Julian Bodnar CSsR

 

Indbydelse til RELIGIONSUNDERVISNING i Vor Frue sogn, Næstved, – med henblik på modtagelse af firmelsens sakramente

(opdateret 25. febr. 22)

Har du planer om at modtage firmelsens sakramente (konfirmation) i 2023? Så skal du modtage undervisning.

Undervisningen, som er begyndt 16. januar 2022, strækker sig over 3 semestre inden firmelsen, som finder sted i foråret 2023 i april eller maj måned – afhængigt af, hvornår biskoppen kan komme. En forudsætning for at deltage i under­visningen er, at du har modtaget 1. kommunion.

Lidt om undervisningen: Der er undervisning hver søndag efter højmessen kl. 10 – 10.45, således at undervisningen afsluttes kl. 11.45 – med undtagelse af enkelte søndage op til ferier og højtider. Du får udleveret en samlet undervisningsplan den 16. januar, hvor du også skal huske at tage din dåbs­attest eller en kopi af dåbsattesten med.
Du bliver undervist af Torben Riis i 2022 og af Gabriella Szirmai i foråret 2023.

Bemærk venligst, at der er mødepligt til undervisningen, som også omfatter deltagelse i søndagsmessen.

Koster det noget? Ja, vi opkræver et gebyr, som skal dække udgifterne til undervisningsmaterialer (3 bøger). Gebyret er på i alt 250 kr., hvis du er medlem af DUK (Danmarks Unge Katolikker) – 350 kr., hvis du ikke er medlem. Så dækker dit gebyr også indmeldelse i DUK, så at du får mulighed for at deltage til rabatpris i en weekend arrangeret specielt for firmander og andre DUK-arrangementer.

Du kan vælge at betale kontant, når vi mødes den 9. januar, eller betale via netbank:
registreringsnummer: 3001- kontonummer: 3002039389. Husk at skrive navn og ”Firmelse 2023”
i meddelelsesfeltet. Du kan også indbetale på MobilePay 359999

Tilmelding: Du/I melde dig til ved at sende en mail til: torbenriis3@gmail.com eller ringe til Torben Riis på 55 76 76 52.

Med venlig hilsen
og på glædeligt gensyn

Torben Riis
Gabriella Szirmai
og din sognepræst Julian Bodnar