VELKOMMEN

V E L K O M M E N
– til Vor Frue Kirke i Næstved!

På denne hjemmeside vil vi gerne give  nogle praktiske oplysninger om vores kirke og menighed.

Vi vil også invitere på en rundvisning i kirken.
(“Indenfor i kirken”)
Her fortæller vi om, hvad der forefindes og foregår i en ganske almindelig katolsk sognekirke, og noget om sammenhængen mellem lokalkirken og verdenskirken.

Aktuelle begivenheder findes under linket  ‘Nyeste’

Hver weekend fejres der tre SØNDAGSMESSER:
Søndag kl. 10,00 og 11,30
Lørdag kl. 17
Tredje søndag i måneden er messen kl, 11,30 på polsk

Du er altid velkommen til at kontakte præsterne og menighedsrådet.

 

I N D E N F O R   I   K I R K E N: