VELKOMMEN

V E L K O M M E N
– til Vor Frue Kirke i Næstved!

På denne hjemmeside vil vi gerne give dig nogle praktiske oplysninger om vores kirke og menighed.

Vi vil også invitere dig på en rundvisning i kirken.
(“Indenfor i kirken”) Her får du noget at vide om, hvad der foregår i en ganske almindelig katolsk sognekirke, og noget om sammenhængen mellem lokalkirken og verdenskirken.

Aktuelle begivenheder finder du under linket  ‘Nyheder’

Hver weekend fejres der tre SØNDAGSMESSER:
Søndag kl. 10,00 og 11,30
Lørdag kl. 17
Tredje søndag i måneden er messen kl, 11,30 på polsk

Du er altid velkommen til at kontakte præsterne og menighedsrådet.

 

I N D E N F O R   I   K I R K E N: