Jomfru Maria

I alle katolske kirker findes enten et Maria-alter eller i det mindste en billedlig fremstilling af Jomfru Maria: en skulptur, et maleri el lign. I Vor Frue Kirke finder vi  i hovedskibets venstre side en såkaldt pietà. Ordet er italiensk og betyder andagt. Det er en skulptur af Jomfru Maria med den døde Jesus på skødet. Den er udført af kunstneren Arne Bang. Den uden tvivl kendteste pietà er Michelangelos i Peterskirken i Rom.
Foran Mariaskulpturen brænder der levende lys. Det er almindeligt at sætte lys foran Marias billede, når man beder om hendes forbøn.

Vigtigt i vores kirke er billedet af jomfru Maria som ‘Moder af den stedsevarende hjælp’. Under denne titel er Vor Frue Kirke i Næstved indviet. Billedet ér, skåret i træ, at se øverst på det gyldne alter i apsis, og også over amboen hænger dette billede, som redemptoristerne  på særlig måde ærer, – efter at billedet blev givet dem i varetægt af pave Pius IX i 1866. Originalen findes i redemptoristernes  hovedkirke i Rom.

Som Guds Moder indtager Maria en ganske særlig plads i frelseshistorien. Hun er den udvalgte, der føder Guds Søn, og hun er den første kristne, som på vore vegne siger ja til at lade verden frelse ved sin Søn Jesus Kristus. Derfor kaldes hun også Kirkens Moder. Marias særlige opgave i frelseshistorien er at være Jesu aktive medhjælp i frelsesværket. Al sand Mariafromhed viser således den troende hen til Kristus som Frelseren. I den katolske kirke æres Maria som et forbillede for alle troende, men tilbedes naturligvis ikke. Tilbedelsen er forbeholdt Gud, som alene har magt til at frelse.

Der findes mange Maria-bønner. Den kendteste er »Ave Maria« (‘ave’ betyder på latin “hil dig” eller “vær hilset”). Det er en ældgammel bøn, der bl.a. henter sine formuleringer fra Lukas-evangeliet 1, 26ff. – altså det sted, hvor engelen kommer til Maria for at fortælle hende, at hun er udvalgt til at føde Guds Søn. Og hvor hendes slægtning Elisabeth umidelbart efter lovpriser hende. Den lyder således:

Hil dig, Maria, fuld af nåde. Herren er med dig.
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt:
JESUS
Hellige Maria, Gus moder: Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *