Påskens Gudstjenester

Palmesøndag 14. april  Højmesse kl. 10.00 med palmeprocession og passionslæsning. Sparebøsser fra fasteaktionen modtages med tak.

Skærtorsdag 18. april  Messe kl. 17.00. Vi mindes Jesu indstiftelse af Alterets Hellige Sakramente. Efter messen bæres et ciborium med konsekrerede hostier til et sidealter, og al udsmykning fjernes fra alteret. Herefter tilbedelse ved sidealteret.

Langfredag 19. april  Faste- og abstinensdag. Kollekt for Det Hellige Land. Langfredagsliturgi kl. 15.00 med passionslæsning efter Johannesevangeliet. Mulighed for kommunion med hostier konsekreret ved skærtorsdagsmessen.

Påskelørdag 20. april  Kl. 11.00: Velsignelse af påskemaden / poświecenie pokarmów. Kl. 20.00: Påskenatsliturgi og Opstandelsesmesse. Efter messen sammenkomst i menighedssalen.

Påskesøndag 21. april  Højmesse kl. 10.00.  Kaldæisk messe kl. 12.00.

2. påskedag 22. april  Polsk messe kl. 10.00

 

 

 

Velkommen

Velkommen til Vor Frue Kirke i Næstved!

På denne hjemmeside vil vi gerne give dig nogle praktiske oplysninger om vores kirke og menighed.

Vi vil også invitere dig på en rundvisning i kirken. Her får du noget at vide om, hvad der foregår i en ganske almindelig katolsk sognekirke, og noget om sammenhængen mellem lokalkirken og verdenskirken.

Du er altid velkommen til at kontakte præsterne og menighedsrådet.