Sidste nyt om corona

De seneste restriktioner fra 17. december:

Da vi i Vor Frue Kirke har under 100 pladser, skal der ikke vises coronapas.

Vi må være 80 siddende personer. Der skal være 2 kvadratmeter pr. person, og kirken er ca.  160 kvadratmeter.

Vi skal bære mundbind, når vi går ind og ud, men ikke når vi har taget plads i kirken.

Vi skal stadig holde afstand og  bruge håndsprit.

Kurven til kollekten står fortsat ved kirkedøren.

Indbydelse til religionsundervisning i Vor Frue Kirke, Næstved

Har du planer om at modtage firmelsens sakramente (konfirmation) i 2023? Så skal du – og helst én af dine forældre – komme til orienteringsmødet søndag den 9. januar 2022, hvor du kan melde dig til og få nogle praktiske oplysninger om undervisningen, som starter søndag d. 16. januar i præstegården.

NB!!! : DET OVENNÆVNTE ORIENTERINGSMØDE VIL BLIVE GENNEMFØRT SØNDAG DEN 16.  JANUAR EFTER HØJMESSEN KL. 10 –

PÅ GLÆDELIGT GENSYN, TORBEN RIIS  

Undervisningen strækker sig over 3 semestre inden firmelsen, som finder sted i foråret 2023 i april eller maj måned – afhængigt af, hvornår biskoppen kan komme. En forudsætning for at deltage i under­visningen er, at du har modtaget 1. kommunion.

Lidt om undervisningen: Der er undervisning hver søndag efter højmessen kl. 10 – 10.45, således at undervisningen afsluttes kl. 11.45 – med undtagelse af enkelte søndage op til ferier og højtider. Du får udleveret en samlet undervisningsplan den 16. januar, hvor du også skal huske at tage din dåbs­attest eller en kopi af dåbsattesten med.
Du bliver undervist af Torben Riis i 2022 og af Gabriella Szirmai i foråret 2023.

Bemærk venligst, at der er mødepligt til undervisningen, som også omfatter deltagelse i søndagsmessen.

Koster det noget? Ja, vi opkræver et gebyr, som skal dække udgifterne til undervisningsmaterialer (3 bøger). Gebyret er på i alt 250 kr., hvis du er medlem af DUK (Danmarks Unge Katolikker) – 350 kr., hvis du ikke er medlem. Så dækker dit gebyr også indmeldelse i DUK, så at du får mulighed for at deltage til rabatpris i en weekend arrangeret specielt for firmander og andre DUK-arrangementer.

Du kan vælge at betale kontant, når vi mødes den 9. januar, eller betale via netbank:
registreringsnummer: 3001- kontonummer: 3002039389. Husk at skrive navn og ”Firmelse 2023”
i meddelelsesfeltet. Du kan også indbetale på MobilePay 359999

Tilmelding: Er både du og dine forældre forhindret i at komme til mødet søndag den 16., kan du/I melde dig til ved at sende en mail til: torbenriis3@gmail.com eller ringe til Torben Riis på 55 76 76 52.

Med venlig hilsen
og på glædeligt gensyn

Torben Riis
Gabriella Szirmai
og din sognepræst Julian Bodnar

Velkommen

Velkommen til Vor Frue Kirke i Næstved!

På denne hjemmeside vil vi gerne give dig nogle praktiske oplysninger om vores kirke og menighed.

Vi vil også invitere dig på en rundvisning i kirken. Her får du noget at vide om, hvad der foregår i en ganske almindelig katolsk sognekirke, og noget om sammenhængen mellem lokalkirken og verdenskirken.

Du er altid velkommen til at kontakte præsterne og menighedsrådet.