Velkommen

Velkommen til Vor Frue Kirke i Næstved!

På denne hjemmeside vil vi gerne give dig nogle praktiske oplysninger om vores kirke og menighed.

Vi vil også invitere dig på en rundvisning i kirken. Her får du noget at vide om, hvad der foregår i en ganske almindelig katolsk sognekirke, og noget om sammenhængen mellem lokalkirken og verdenskirken.

Du er altid velkommen til at kontakte præsterne og menighedsrådet.

Sidste nyt om corona

De seneste restriktioner fra 17. december:

Da vi i Vor Frue Kirke har under 100 pladser, skal der ikke vises coronapas.

Vi må være 80 siddende personer. Der skal være 2 kvadratmeter pr. person, og kirken er ca.  160 kvadratmeter.

Vi skal bære mundbind, når vi går ind og ud, men ikke når vi har taget plads i kirken.

Vi skal stadig holde afstand og  bruge håndsprit.

Kurven til kollekten står fortsat ved kirkedøren.

Indbydelse til religionsundervisning i Vor Frue Kirke, Næstved

Har du planer om at modtage firmelsens sakramente (konfirmation) i 2023? Så skal du – og helst én af dine forældre – komme til orienteringsmødet søndag den 9. januar 2022, hvor du kan melde dig til og få nogle praktiske oplysninger om undervisningen, som starter søndag d. 16. januar i præstegården.

NB!!! : DET OVENNÆVNTE ORIENTERINGSMØDE VIL BLIVE GENNEMFØRT SØNDAG DEN 16.  JANUAR EFTER HØJMESSEN KL. 10 –

PÅ GLÆDELIGT GENSYN, TORBEN RIIS  

Undervisningen strækker sig over 3 semestre inden firmelsen, som finder sted i foråret 2023 i april eller maj måned – afhængigt af, hvornår biskoppen kan komme. En forudsætning for at deltage i under­visningen er, at du har modtaget 1. kommunion.

Lidt om undervisningen: Der er undervisning hver søndag efter højmessen kl. 10 – 10.45, således at undervisningen afsluttes kl. 11.45 – med undtagelse af enkelte søndage op til ferier og højtider. Du får udleveret en samlet undervisningsplan den 16. januar, hvor du også skal huske at tage din dåbs­attest eller en kopi af dåbsattesten med.
Du bliver undervist af Torben Riis i 2022 og af Gabriella Szirmai i foråret 2023.

Bemærk venligst, at der er mødepligt til undervisningen, som også omfatter deltagelse i søndagsmessen.

Koster det noget? Ja, vi opkræver et gebyr, som skal dække udgifterne til undervisningsmaterialer (3 bøger). Gebyret er på i alt 250 kr., hvis du er medlem af DUK (Danmarks Unge Katolikker) – 350 kr., hvis du ikke er medlem. Så dækker dit gebyr også indmeldelse i DUK, så at du får mulighed for at deltage til rabatpris i en weekend arrangeret specielt for firmander og andre DUK-arrangementer.

Du kan vælge at betale kontant, når vi mødes den 9. januar, eller betale via netbank:
registreringsnummer: 3001- kontonummer: 3002039389. Husk at skrive navn og ”Firmelse 2023”
i meddelelsesfeltet. Du kan også indbetale på MobilePay 359999

Tilmelding: Er både du og dine forældre forhindret i at komme til mødet søndag den 16., kan du/I melde dig til ved at sende en mail til: torbenriis3@gmail.com eller ringe til Torben Riis på 55 76 76 52.

Med venlig hilsen
og på glædeligt gensyn

Torben Riis
Gabriella Szirmai
og din sognepræst Julian Bodnar

Rosenkransbøn i kirken

Vi indbyder alle til en fælles rosenkransbøn inden højmessen den sidste søndag i hver måned.

Vi starter kl. ca. 9.30, således at vi kan slutte i god tid inden messen. Kommer du for sent, så sæt dig bare og vær med  til resten  af bønnen.

Helgenbilleder

Billedlige fremstillinger af helgener vil man næsten altid finde i katolske kirker. I Vor Frue Kirke er der i sideskibet til venstre for døbefonten en skulptur af den hellige Josef sammen med Jesus som barn, og bagest i kirken på hver sin side af orgelet ses to statuetter af henholdsvis apostlene Peter og Paul.

Læs videre “Helgenbilleder”

Påskelyset

Påskelyset står i kirken som et symbol på den opstandne Kristus. Det tændes påskenat, hvor det bæres op ad kirkens midtergang, mens der endnu er mørkt i kirken. Det er tændt under påsketidens gudstjenester samt ved dåb. Påskelyset er forsynet med et kors, årstallet og de græske bogstaver alfa og omega (Kristus – begyndelsen og afslutningen) samt 5 røgelseskorn, som symboliserer Kristi sårmærker.

Dåben

Til højre for alteret står døbefonten. Det er glædeligt, at katolikker og protestanter gensidigt anerkender hinandens dåb. Dåben er et sakramente, altså mere end et symbol.

I sakramenterne er det Gud, der handler og tilbyder mennesket sin nåde og kærlighed. I dåben bliver vi Guds børn. At blive et Guds barn betyder at blive sat i det rette forhold til Gud, det forhold der er Guds oprindelige plan med mennesket. Dette forhold kan nærmest sammenlignes med et barns forhold til sin far. I dåben tager vi således imod Guds udstrakte hånd og indleder et livsfællesskab med Ham. Læs videre “Dåben”

Den katolske messe

Præsten læser messe foran det fritstående alter med ansigtet vendt mod menigheden. Bordpladen er i overensstemmelse med gammel skik fremstillet af natursten. Det har en symbolsk betydning, at Herrens bord skal være som en klippe. Med til traditionen hører, at der under bordpladen er nedlagt helgenrelikvier. Alteret skal endvidere være dækket med mindst én dug. Under gudstjenesten er der anbragt tændte lys og et kors på alteret. Læs videre “Den katolske messe”

Jomfru Maria

I alle katolske kirker findes enten et Maria-alter eller i det mindste en billedlig fremstilling af Jomfru Maria: en skulptur, et maleri el lign. I Vor Frue Kirke finder vi foran prædikestolen i hovedskibets venstre side en såkaldt pietà. Ordet er italiensk og betyder andagt. Det er en skulptur af Jomfru Maria med den døde Jesus på skødet. Den er udført af kunstneren Arne Bang. Den uden tvivl kendteste pietà er Michelangelos i Peterskirken i Rom. Foran Mariaskulpturen brænder der levende lys. Det er almindeligt at sætte lys foran Marias billede, når man beder om hendes forbøn. Læs videre “Jomfru Maria”

Skriftestolen

Bagest i kirken vil man lægge mærke til de fire døre, der fører ind til de to skriftestole. Præsten sætter sig i den ene side og er adskilt fra den skriftende af et gitterværk. Det sikrer en vis anonymitet, men man kan også vælge at aflægge skriftemål f.eks. i et værelse i præstegården, hvis man foretrækker en mere personlig kontakt.

Skriftemålet, eller bodens sakramente, er lige så gammelt som Kirken selv. Under skriftemålet bekender man sine synder for præsten og modtager tilgivelse fra ham på Guds og Kirkens vegne. Det er katolsk tro, at Gud altid er villig til at tage imod synderen uanset forseelsens art. Kun den viede præst har
fuldmagt til at give syndsforladelse (absolution), men en forudsætning for, at skriftemålet er gyldigt, er, at den skriftende virkelig angrer sin synd og oprigtigt ønsker at forsone sig med Gud. Læs videre “Skriftestolen”